Lahjakkuus
Julkaistu: 31.03.2020 00.00

Lahjakkuus

Onko hän lahjakas pelaaja? Valmentajat keskustelevat pelaajasta:

Valmentaja A: Kyllä hän on lahjakas pelaaja. Hänestä voi tulla vaikka kuinka hyvä.

Valmentaja B: Minä olen kyllä hieman erimieltä tästä pelaajasta. Katsopas tuota toista pelaajaa. Hän se vasta lahjakas onkin.

Haasteen aiheuttaa termi lahjakkuus. Mitä on lahjakkuus? Mitä se tarkoittaa? Miten se ilmenee ja mistä sen voi tunnistaa? Käytämme termiä lahjakas, mutta miellämme sen hieman eri tavalla tai emme ole edes varmoja mitä lahjakkuus tarkoittaa.

Wikipediassa lahjakkuus määritellään, että se on monilajista monitaitoisuutta, tai erityistä taitavuutta ja suorituskykyä jollakin tiedon tai taidon osa-alueella. Erityislahjakkuus taas on kykyä suoriutua erityisen taitavasti jostain tehtävistä.

Todennäköisesti samat kyvyt antavat mahdollisuuden kehittyä monen alan lahjakkuudeksi. Vaikea uskoa, että jollakin ihmisellä olisi syntyessään jalkapallogeeniä.

Lahjakkaaksi kasvetaan. Toki liikunnalliselle lahjakkuudelle on myös tiettyjä perusedellytyksiä ja kun puhutaan jalkapalloilijalahjakkuudesta, voidaan näitä perusedellytyksiä vielä tarkentaa. Mutta kuten tiedämme, jalkapallossa voi menestyä hyvin erillä tapaa lahjakkaat urheilijat. Eri pelipaikalla pelaavat pelaajat tarvitsevat erilaisia ominaisuuksia.

Jalkapalloon ihastutaan ja sen jälkeen innostutaan harjoittelemaan ja jos hyvin käy, niin jalkapalloon syntyy rakkaussuhde, mutta sekään ei vielä takaa sitä, että jostakin pelaajasta kasvaa jalkapallon pelaajana ammattilainen. Jalkapalloon rakastumisen lisäksi tarvitaan ainakin muutama muu muuttuja mukaan. Lahjakkuutta tulee tukea, kuten vanhemmat, koulu, valmennus, olosuhteet, kaverisuhteet jne. Ei siis riitä, että seurassa on osaava valmennus, vaan lahjakkuuksien tukemiseen tarvitaan monta eri ulottuvuutta. Lahjakkuutta tulee jalostaa erityislahjakkuudeksi ja siihen tarvitaan kaikkien ulottuvuuksien riittävän hyvä yhteistoimintaa. Ei unohdeta tässäkään yhteydessä ravinnon, unen ja levon merkitystä.

Minkä ikäisenä sen voi tunnistaa? On tunnistamisen prosessi virheetön? Jos osaisimme tunnistaa lahjakkuudet, niin mitä sitten? Mitä SHA osaa sanoa lahjakkuuksista?

Sen mitä tällä hetkellä tiedämme muutaman vuoden testaamisen jälkeen Sami Hyypiä Akatemiasta on se, että ne pelaajat jotka varhaisella iällä ovat olleet parhaimpia kuljettamaan palloa, ovat edenneet pidemmälle. Otanta on vielä maailmanlaajuisesti pieni, mutta antaa meille osviittaa siitä mitä kannattaa harjoitella jo nuorella iällä. Kuljettaminen ei ole vain pallon kuljettamista eteenpäin ilman vastustajaa ja kanssapelaajia ja suuntaa.

Nykypäivänä pelaajien edesottamuksia on helppo tarkkailla, sillä otteluista ja harjoituksista löytyy paljon tallenteita, tarkkailijoita on isoilla organisaatioilla lähes joka maailman kolkassa jne. Ja jos lahjakkuuksien tai erityislahjakkuuksien prosessin tuntemus olisi virheetön, niin kyllähän isoimmat seurat poimisivat nämä erityistapaukset jo hyvin nuorina omiin organisaatioihinsa.

Kuten jo aikaisemmin todettua, niin monella tekijällä ja ympäristötekijällä on vaikutusta lopputulokseen. Niinpä monesta jalkapalloon rakastuneesta voi kasvaa jalkapallon pelaaja-ammattilainen, seuratoimija, valmentaja, huoltaja, fani, erotuomari tai jollakin muulla tapaa jalkapalloammattilainen tai useampi näistä. Se on kuitenkin varmaa, että näitä kaikkia tarvitaan kipeästi ja ne ovat erittäin tärkeitä rooleja koko jalkapalloyhteisölle.

Voinemme tässä todeta, että lahjakkuuksista puhuminen on jokseenkin arpapeliä. Jatketaan harjoituksia, vaikka sitten omatoimisia ja tehdään asiat niin hyvin kuin osataan. Tilanne on kaikille sama.