29
KES
17.00
D10-pojat, P14 Kakkonen

KPV -10 - Esse IK  4 - 2

Kokkola, Santahaka 1 N