Joukkue

Arope Akonon
Jylhä Riko-Matti
4
Kero Luukas
5
Himanka Jaakko
7
Saari Viljami
8
Hakkio Onni
11
Kykyri Luka
13
Moilanen Onni
15
Kallio Luca
17
Salo Elias
19
Hilli Ilmari
20
Boren Aku
21
Väätäjä Taneli
22
Kangasharju Elias
25
Tuikkanen Rene
27
Kangasvieri Kasperi
29
Hirvinen Jesse
33
Kankkonen Alexis
44
Hollanti Aapo

Toimihenkilöt